Kullanıcı Sözleşmesi

SİTE KULLANIM KOŞULLARI

Lütfen sitemizi kullanmadan önce bu ‘site kullanım koşulları’nı dikkatlice okuyunuz.

Bu hizmet sitesini kullanan ve hizmet / danışmanlık satın alan müşterilerimiz aşağıdaki koşulları kabul etmiş düşünülmektedir:

Sitemizdeki web sayfaları ve ona bağlı tüm sayfalar (‘site’) www.seozof.com adresindeki SeoZof Teknoloji Bilişim Danışmanlık firmasının (Firma) malıdır ve onun tarafından işletilir. Sizler (‘Kullanıcı’) sitede sunulan tüm hizmetleri kullanırken aşağıdaki koşullara tabi olduğunuzu, sitedeki hizmetten faydalanmakla ve kullanmaya devam etmekle; Bağlı olduğunuz yasalara göre kontrat imza atma hakkına, yetkisine ve adli ehliyetine sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunuzu, velinizin kayıt olurken yanınızda olduğunu bu sözleşmeyi okuduğunuzu, anladığınızı ve sözleşmede yazan koşullarla bağlı olduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız.

İşbu sözleşme taraflara sözleşme konusu site konusunda hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, vaktinde, işbu sözleşmede isteyen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini beyan ederler.

 1. SORUMLULUKLAR

a.Firma, fiyatlar ve sunulan ürün ve hizmetler üzerinde farklık yapma hakkını her vakit gizli meblağ.

b.Firma, azanın sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında faydalandırılacağını kabul ve taahhüt eder.

c.Kullanıcı, sitenin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını veyahut bunların kaynak kodunu bulmak veya ele geçirmek emeline yönelik rastgele bir başka işlemde bulunmayacağını ters halde ve 3. Kişiler nezdinde doğacak zararlardan mesul olacağını, ile ilgili hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder.

d.Kullanıcı, site içindeki faaliyetlerinde, sitenin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba ters, yasaya aykırı, 3. Kişilerin haklarını yaralayan, yanıltıcı, saldırgan, yakışıksız, pornografik, kişilik haklarını yaralayan, telif haklarına ters, yasaya aykırı faaliyetleri teşvik eden muhtevalar üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Ters halde oluşacak zarardan tamamiyle kendisi sorumludur ve bu vaziyette ‘Site’ yetkilileri, bu tür hesapları erteleyebilir, bittirebilir, legal süreç başlatma hakkını gizli meblağ. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları konusunda bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkını gizli meblağ.

e.Sitenin azalarının birbirleri veya üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kendi sorumluluğundadır.

 1. Fikri Mülkiyet Hakları

2.1. İşbu Site’de yer alan ünvan, işletme isimi, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve metot gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi firmaya veya belirtilen alakalısına ait olup, milli ve beynelmilel hukukun savunması altındadır. İşbu Site’nin ziyaret edilmesi veya bu Site’deki hizmetlerden istifade edilmesi mevzubahis fikri mülkiyet hakları ile ilgili hiçbir hak vermez.

2.2. Site’de yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Site’nin bütünü veya bir bölümü diğer bir web sitesinde destursuz olarak kullanılamaz.

 1. Saklı Bilgi

3.1. Firma, site üzerinden kullanıcıların ilettiği şahsi bilgileri 3. Kişilere izah etmeyecektir. Bu şahsi bilgiler; kişi isimi-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi Kullanıcı’yı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca ‘Saklı Bilgiler’ olarak anılacaktır.

3.2. Kullanıcı, yalnızca tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, ilan vb. pazarlama faaliyetleri dahilinde kullanılması ile hudutlu olmak üzere, Site’nin sahibi olan firmanın kendisine ait iletişim, portföy vaziyeti ve demografik bilgilerini iştirakleri ya da bağlı bulunduğu grup şirketleri ile paylaşmasına muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder. Bu kişisel bilgiler firma bünyesinde müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak emeliyle kullanılabilecektir.

3.3. Saklı Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin istemesi halinde ve yürürlükteki buyurucu mevzuat kararları uyarınca resmi makamlara izah yapılmasının mecburi olduğu vaziyetlerde resmi makamlara izah edebilecektir.

 1. Garanti Vermeme:

İŞBU KONTRAT MADDESİ UYGULANABİLİR YASANIN MÜSAADE ETTİĞİ EN YÜKSEK ÖLÇÜDE GEÇERLİ OLACAKTIR. FİRMA TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER “OLDUĞU GİBİ” VE “OLASI OLDUĞU” TEMELDE SUNULMAKTA VE PAZARLANABİLİRLİK, BELİRLİ BİR EMELE UYGUNLUK VEYA İHLAL ETMEME İLE İLGİLİ TÜM ZIMNİ SAĞLAMA BAĞLAR DE DÂHİL OLMAK ÜZERE HİZMETLER VEYA UYGULAMA KONUSUNDA OLARAK (BUNLARDA YER ALAN TÜM BİLGİLER DÂHİL) AÇIK VEYA ZIMNİ, KANUNİ VEYA BAŞKA BİR NİTELİKTE HİÇBİR GARANTİDE BULUNMAMAKTADIR.

 1. Kayıt ve Güvenlik

Kullanıcı, doğru, eksiksiz ve aktüel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde bu Sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve Kullanıcı bilgilendirilmeksizin hesap kapatılabilecektir.

Kullanıcı, site ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak data kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve aletlerin zarar görmesinden Firma sorumlu tutulamaz.

 1. Mücbir Sebep

Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik duyurusu, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden (aşağıda beraber “Mücbir Sebep” olarak anılacaktır.) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan mesul değildir. Bu müddette Taraflar’ın işbu Kontrat’den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır.

 1. Sözleşmenin Bütünlüğü ve Uygulanabilirlik

İşbu kontrat koşullarından biri, kısmen veya tamamiyle geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini savunmaya devam eder.

 1. Sözleşmede Yapılacak Farklıklar

Firma, dilediği vakit sitede sunulan hizmetleri ve işbu kontrat koşullarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Farklıklar sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Farklıkları izlemek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden faydalanmaya devam etmekle bu farklıkları de kabul etmiş sayılır.

 1. Bildirim

İşbu Sözleşme ile alakalı taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, Firma’nın bilinen e.posta adresi ve kullanıcının azalık formunda belirttiği e.posta adresi aracılığıyla yapılacaktır. Kullanıcı, aza olurken belirttiği adresin geçerli bildirim adresi olduğunu, değişmesi vaziyetinde 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, ters halde bu adrese yapılacak bildirimlerin geçerli sayılacağını kabul eder.

 1. Kanıt Sözleşmesi

Taraflar arasında işbu kontrat konusunda işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Taraflar’ın defter, kayıt ve vesikaları ile ve bilgisayar kayıtları ve belgegeçer kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Yasayı uyarınca kanıt olarak kabul edilecek olup, kullanıcı bu kayıtlara karşı çıkmayacağını kabul eder.

 1. Uyuşmazlıkların Çözümü

İşbu Kontrat’nin uygulanmasından veya açıklanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.